timoandersson Yksilön vapauden puolesta

Seksin ostokielto askeleena poliisivaltioon

  • Seksin ostokielto askeleena poliisivaltioon

Suomeen kaavailtava seksipalveluiden täydellinen ostokielto merkitsee ennemmin tai myöhemmin yksilönvapauden tuhoa. Tällaisen kiellon edistäjät hankkiutuvat poliittiseen vastuuseen kasvavasta järjestäytyneestä rikollisuudesta ja tämän uhrien sietämättömästä kärsimyksestä. On selvästi valhetta väittää seksipalveliden oston laittomaksi tekemisen auttavan vapaasti seksialan valinneen ihmisen asemaa. Itse asiassa se ainoastaan huonontaa jokaisen sellaisen asemaa, joka hankkii toimeentulonsa seksityöläisenä tai seksialan yrittäjänä.

On yleinen, kaikkien kohtaama vahinko, jos seksiala joutuu järjestäytyneen rikollisuuden haltuun.Seksialan henkilöstö oikeusturva tulee siitä kärsimään. Kiellettävästä asiasta riippumatta kieltoalait ovat aina valtiovallan suoraa tukea järjestäytyneelle rikollisuudelle. Historiallinen kokemus osoittaa tämän vakuuttavimmalla tavalla, jos siitä haluaa oppia.

Seksialan yrittäjyys ja työllistävyys ovat talousellista aktiivisuutta, jota tarvitsemme taloudelliseen kasvuun. Sen avulla näet vastustamme uhkaavan taloudellisen taantuman syventymistä. Seksialan taloudellinen vapaus kuuluu niihin keinoihin, jotka auttavat meitä selviytymään taloudellisesta taantumasta.

Ihmisyksilöt menettävät harvoin vapautensa yhdellä kertaa. Silloin, kun he sen varmasti menettävät, menetys toteutuu vähittäin tai paloittain. Seksipalveluiden oston täyskielto on helppo askel myös seksipalveluiden myynnin kieltoon. On vaara, että sitä seuraa tavalla tai toisella myyntikielto ja eteneminen asteittain siihen, että ihmisten yksityiselämän otetaan entistä tiukemmin julkisen vallan ja poliitikkojen valvontaan. Tavallisten ihmisten jatkuvaa valppautta edellytetään, jotta ysilöiden vapautta ei menetä lopulta kokonaan. Menetetty vapaus pn paljon vaikeampi palauttaa kuin olemassa oleva vapaus säilyttää. On vaarallista, että tämä totuus on päässyt unohtumaan niin usein.

Seksipalveluiden ostokiellon tehokas valvonta on ihmisten yksityiselämän saattamista poliisivalvontaan.  Tahdommeko todallakin sitä? Viranomaisten täydellisen mielivallan salliminen on pahin seuraus, mikä koituu seksipalveiden ostokiellosta. Seurauksen pahuutta lisää vielä se, että palveluiden tuottajat uhrataan rikollisen väkivallan ja riiston armoille. Ihmiskaupan vastaiseksi väitetty kieltolaki itse asiassa edistää ihmiskaupan ja väkivaltarikollisuudeen tuloa, jos luotetaan kokemukseen, jota on aikaisemmista kieltolaeista.  

Järjestäytyneen rikollisuuden leviämisen estämiseksi kaikkien rehellisten kansalaisten pitää vaatia täyttä vapautta seksipalveluiden ostoon. Tällainen vapaus edistää parhaiten myös niiden ihmisten, miesten ja naisten, asiaa, jotka ovat vaarassa joutua rikollisuuden uhreiksi. Hallituksemme kylmyys rikollisuuden uhreja kohtaan ilmenee pyrkimyksistä seksipalveluiden oston täyskieltoon. Seksipalveluiden ostokiellon ajajat ovat joko täysin tietämättömiä tai vain olevinaan tietämättömiä asioista, jotka heidän tulisi tietää. Toivottavasti he ovat vilpittömiä pyrkimyksissään. Jos he teeskentelevät tietämätöntä, niin heitä voi moitia siitä, että he ovat totalitarismin asialla. Vilpittömästi toimivien tulisi miettiä vielä kerran niitä vaaroja, jotka aiheutuvat koko yhteiskunnalle ja sen huono-osaisille seksipalveluiden ostokiellosta.

Ihmisoikeuksien nimissä kansalaisten tulisi nousta vastustamaan seksipalveluiden ostokiellon ajajien yhteiskunnallisesti vaarallista toimintaa. Ostokiellon toteutuminen melko varmasti johtaa ainakin käytännössä myös seksipalveluiden myynnin vapauden kaventumiseen ja myyjien altistumiseen väkivallalle. 

Vapaan yrittäjyyden ja vapaan ammatinvalinnan turvaamiseksi pitää torjua kaavailtu seksipalveluiden ostokielto. Yhteiskuntamme liberaalin luonteen säilyttämiseksi kyseisen vapauden tulisi toteutua kaikkien ihmisten elämässä. Sukupuolestaan riippumatta seksialan yrittäjillä ja työntekijöillä on oikeus samaan vapauteen, mistä kaikki muutkin ihmiset pääsevät nauttimaan. 

Taloudellisen vapauden puolustajien tulisi eritoten nousta vastustamaan taloudellisen vapauden kaventamista tai suoranaista tuhoamista. Talouselämän kurjistaminen ei ole viisasta, kun talouden kasvu on vaarassa. Seksipalveluiden vapauden vastustaminen on juuri tällaista hyvinvointimme ja onnellisuutemme vastaista tuholaistoimintaa.        

Seksipalveluiden oston laittomaksi saattaminen on poliitikkojemme salaliitto kansalaisten vapautta ja yhteiskuntamme kansanvaltaista luonnetta vastaan. Nähtävästi kansalaiset halutaan sitoa tiukemmin vaalikarjaksi poliitikkojen liekanaruun. Moralisoivaa ilmapiiriä nähtävästi yritetään käyttää vapauden ja kansalaisten etujen polkemiseen. Valpastukaa kansalaiset puolustamaan ihmisarvoanne.      

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

Toimituksen poiminnat